header image
 

Senarai Kursus

SENARAI KURSUS PKPGB KOHORT 1 – UMS 2005-2008

 

SEMESTER 1

 

KOD

NAMA KURSUS

JAM KREDIT

TP1013

TEORI DAN PRINSIP PENGURUSAN

3

TT1103

FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

3

UE8032

KESUSASTERAAN DAN GENDER

2

UF1003

SEJARAH DAN PEMBENTUKAN NASIOAN MALAYSIA

3

UF2002

ENGLISH FOR ORAL COMMINICATION

2

UF2012

ENGLISH FOR READING AND WRITING

2

UF5103

ETIKA DAN AKHLAK

3

US7042

KAEDAH PENGURUSAN BERORGANISASI

2

 

 

SEMESTER 2

 

KOD

NAMA KURSUS

JAM KREDIT

TP1023

KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN

3

TP1033

IT DALAM PENGURUSAN PENDIDIKAN

3

TT1113

APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGAJARAN

3

UF1103

TAMADUN ISLAM DAN ASIA

3

UF2022

ENGLISH FOR ACCUPATIONAL PURPOSES

2

UF2033

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

2

UT9042

GENETIK DAN MASYARAKAT

2

 

 

 

 

 

SEMESTER 3

 

KOD

NAMA KURSUS

JAM KREDIT

TP1043

PENGURUSAN ORGANISASI PENDIDIKAN

3

TP2013

PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN LESTARI

3

TP2043

PENG. SUMBER MANUSIA DALAM ORG. PENDIDIKAN

3

TP2023

PENGURUSAN PERUBAHAN

3

TP2103

TEORI DAN AMALAN PEDAGOGI

3

TT3103

KOMPUTER DAN MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN

3

TT3112

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

2

 

 

 

 

 

SEMESTER 4

 

KOD

NAMA KURSUS

JAM KREDIT

TP2033

PENGURUSAN STRATEGIK PENDIDIKAN

3

TP2053

KREATIVITI DAN INOVASI DALAM PENDIDIKAN

3

TP2114

PROEK IAB

4

TP2123

ASAS PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

3

TP3023

PEMASARAN PENDIDIKAN

3

TP3043

ISU-ISU PERUNDANGAN PENDIDIKAN

3

 

SEMESTER 5

 

KOD

NAMA KURSUS

JAM KREDIT

TP3013

PENGURUSAN KURIKULUM

3

TP3033

PENG. SISTEM MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN

3

TT3053

KEMAHIRAN RUNDINGCARA

3

UF3123

PROJEK SARJANA MUDA PENDIDIKAN 1

3

TP4033

PENYELIDIKAN TINDAKAN

3

UF6213

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

 

 

 

SEMESTER 6

 

KOD

NAMA KURSUS

JAM KREDIT

TP4023

PROJEK SARJANA MUDA PENDIDIKAN 2

3

TP4043

PENYELIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

3

TP4053

PENGURUSAN KUALITI DALAM PENDIDIKAN

3

TP4006

PRAKTIKUM

6

TP4013

PERAKAUNAN DALAM ORGANISASI PENDIDIKAN

3

UF6203

ISU KHAS PENDIDIKAN DI MALAYSIA

3Leave a Reply